бърза навигация в страницата:

Събирай подписи

Всеки може да помогне за опазването на защитените територии и зони на България като изтегли призива от ТУК и събере колкото може повече подписи от своите роднини, приятели, съседи...

При повече желание и свободно време можете да застанете с масичка в градския парк, центъра на града или друго популярно място във вашия град! Така още повече хора ще имат възможността да подкрепят призива и да се включат в инициативата. Колкото повече хора участват, толкова по-сигурно е, че отговорните институции ще ни забележат и ще предприемат действия, съобразно законовите си правомощия, за защита и опазване на българската природа!

Практически пояснения при събиране на подписи на обществени места:

За да събирате подписи на обществено място трябва да имате разрешение от общината. Режимът по издаване на този документ е уведомителен – т.е. трябва просто да отидете 2 дни преди деня, в който сте решили да събирате подписи и да подадете уведомление. В него е посочено къде, кога и какво ще правите! Ако мислите да събирате подписи в някакъв определен период от време може да направо да вземете разрешително за целия период. Уведомлението се подава в 2 екземпляра, като единият се заверява от общината и остава за вас. Този документ трябва да носите и представите на полицията при евентуално запитване!

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

София 1303, ул. "Средна гора" 75 – за Българска Фондация Биоразнообразие

тел./факс 02/ 984 11 75; 984 11 76

*Призивът се разпространява както в електронен, така и в хартиен вариант. Целта е тя да достигне до всички граждани! Подкрепата на призива става чрез подписването на електронния ИЛИ хартиения вариант като не трябва да има дублиране на гласове!

www zaprirodata

Абониране

Искам да получавам вести за предстоящи инициативи!

Unterschreiben Sie die Internet-Petition!

Save The Bulgarian Nature!

The petition in English


Warning: require(/home/bluelink/public_html/zaprirodata/polls/booth.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bluelink/public_html/old/zaprirodata/polls-latest.php on line 1

Fatal error: require(): Failed opening required '/home/bluelink/public_html/zaprirodata/polls/booth.php' (include_path='.:/usr/local/php7.2/lib/php') in /home/bluelink/public_html/old/zaprirodata/polls-latest.php on line 1

Кампания “За да остане природа в България!” се осъществява в партньорство с: