бърза навигация в страницата:

Подай сигнал

При наблюдаване на нарушения на екологичното законодателство е необходимо да се уведоми Министерството на околната среда и водите, както и съответната Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/.

При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място!

www zaprirodata

Абониране

Искам да получавам вести за предстоящи инициативи!

Unterschreiben Sie die Internet-Petition!

Save The Bulgarian Nature!

The petition in English

[an error occurred while processing this directive]

Кампания “За да остане природа в България!” се осъществява в партньорство с: