бърза навигация в страницата:

За кампанията

Въпреки сравнително малката си площ България е сред най-богатите страни в Европа по разнообразие на дива природа. У нас тя се съхранява в защитени територии, които обхващат едва 5% от страната. Предстои и изграждането на българската част от европейската екологична мрежа от специални защитени зони Натура 2000.

Тези най-ценни и красиви кътчета в България се унищожават от застрояване, изсичане, пресушаване, бракониерство… Нарушенията на природозащитното законодателство се превръщат в ежедневие.

За това ние обединихме усилията си в кампания "За да остане природа в България". Нашата цел е да спрем загубата на природното богатство в България. Отправихме настоятелни предложения за конкретни и спешни действия към различните институции, отговорни за опазване на природата в страната. Предстоят ни срещи и разговори с министри и народни представители, заседания на комисии, пресконференции и обществени акции.

За да защитим природата в България е необходима Вашата подкрепа

www zaprirodata

Абониране

Искам да получавам вести за предстоящи инициативи!

Unterschreiben Sie die Internet-Petition!

Save The Bulgarian Nature!

The petition in English

[an error occurred while processing this directive]

Кампания “За да остане природа в България!” се осъществява в партньорство с: