Данни за водите в България
 

Достъп до информация и участие на обществеността при взимане на решения за водите в България

Страницата е изготвенa oт РД "Екоюгозапад" - Благоевград (http://ecosw.dir.bg/, със съдействието на Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg) и Институт по водни проблеми при Българска академия на науките (http://iwp.bas.bg/), по проект REReP 2.3 - “Развите на електронната мрежа на природозащитните неправителствени организации в България” финансиран от REC (Регионален екологичен център - http://www.rec.org).

За първи път в България, със съдействието на БлуЛинк – Електронна мрежа (http://www.bluelink.net), се осигурява публична достъпност до такъв вид информация, която ще бъде полезна в работата на специалистите на национално и общинско ниво, а така също и на всички хора, интересуващи се от управлението на водите.

Информацията е разработена от специалисти от различни институции и организации

***

ПО РЕЧНИ БАСЕЙНИ:

Информацията на сайта "Достъп до информация и участие на обществеността при взимане на решения за водите в България" е предоставена в рамките на проект “Правото да знаем и да участваме в управлението на водните ресурси”. Проектът се провежда от сдружение “Екомисия 21 век”, гр.Ловеч, съвместно с асоциация "Екологичен живот" от гр. Троян. Той е в рамките на Дунавски Регионален Проект, компонент 3.4 “Подобряване достъпа до информация и общественото участие във вземането на решения по въпроси на околната среда“, финансиран от ПРООН/ГЕФ и изпълняван от консорциум: Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа, Нюйоркски университет и Фондация „Ресурси за бъдещето”.

ВЛЕЗ В САЙТА